Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trung tâm Thương mại Quốc tế

Với 118 tầng, Trung tâm Thương mại quốc tế (ICC) là tòa nhà chọc trời cao nhất Hồng Kông. Hai lần mỗi đêm, nơi đây lại nổi bật giữa Cảng Victoria với màn trình diễn ánh sáng và âm thanh đã được xác lập kỷ lục thế giới.


Thông tin

Địa chỉ

1 Austin Road West, West Kowloon, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2730 0800

phone-handset   +852 2730 0800

Xem bản đồ

  • 1 Austin Road West, West Kowloon, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.