Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bảo tàng Dịch vụ cải huấn Hồng Kông

Bảo tàng Dịch vụ cải huấn Hồng Kông ở Stanley mở ra góc nhìn độc đáo, đầy thu hút về cuộc sống trong tù qua các phòng trưng bày, giá treo cổ giả, xà lim giả và nhiều hiện vật khác.


Thông tin

Địa chỉ

45 Tung Tau Wan Road, Stanley, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2147 3199

phone-handset   +852 2147 3199

Xem bản đồ

  • 45 Tung Tau Wan Road, Stanley, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.