• Hồng Kông luôn chào đón bạn! Bấm vào đây để xem các thông tin du lịch mới nhất.

  • Cannabidiol (CBD) được xếp vào danh mục loại thuốc nguy hiểm ở Hồng Kông. Các sản phẩm có chứa CBD bị nghiêm cấm theo Pháp lệnh Thuốc nguy hiểm. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bến phà Hồng Kông-Trung Quốc

Bến phà Trung Quốc với các phương tiện xuất nhập cảnh tọa lạc tại Thành phố Hồng Kông Trung Quốc ở Tiêm Sa Chủy, Cửu Lòng, Hồng Kông. Bến phà cung cấp dịch vụ phà chở khách xuyên biên giới liên kết giữa các cảng Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục tại tỉnh Quảng Đông và Macao.


Xem bản đồ

Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.