Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trung tâm Nghệ thuật Hồng Kông

Nằm trong số những tổ chức nghệ thuật có uy tín nhất thành phố, Trung tâm nghệ thuật Hồng Kông là khu phức hợp gồm phòng triển lãm, rạp phim 3D, rạp hát, không gian văn phòng và nhiều địa điểm khác.


Thông tin

Địa chỉ

2 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

Website

Điện thoại

phone-handset   +852 2582 0200

phone-handset   +852 2582 0200

Xem bản đồ

  • 2 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.