Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Holy Eats

Bạn không thể bỏ lỡ những bảng hiệu neon ở cửa ra vào của quán bar nằm trong khu Trung Hoàn này. Những bảng hiệu này giúp quán tạo ra một không gian dưới lòng đất mang không khí sắc lạnh.


Thông tin

Địa chỉ

23 Elgin Street, Central, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2890 2892

phone-handset   +852 2890 2892

Xem bản đồ

  • 23 Elgin Street, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.