Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Công viên biển Vịnh Hải Hạ

Trong tiếng Việt, tên của Công viên biển Vịnh Hải Hạ có nghĩa là "Vịnh Dưới Biển". Đây quả là cái tên chẳng thể hợp hơn bởi vùng nước này có đến 60 loài san hô và 120 loài cá rạn san hô.


Thông tin

Địa chỉ

Hoi Ha Wan, Sai Kung, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 2708 8885

phone-handset   +852 2708 8885

Xem bản đồ

  • Hoi Ha Wan, Sai Kung, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.