• Due to a technical issue at the Hong Kong International Airport, the airlines are currently required to process check-in procedures manually. Flight operations have not been impacted so far. Departing passengers are advised to closely monitor their flight information and allocate additional time for the check-in process. Hong Kong International Airport website: https://www.hongkongairport.com/en/

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Văn Bác Hiên

Ẩn mình trong Trung tâm Nghệ thuật sáng tạo Jockey Club, Văn Bác Hiên chưa bao giờ khiến người yêu trà Trung Hoa truyền thống thất vọng. Ngoài việc cung cấp đủ loại lá trà như trà xanh tinh tế đến trà đen đậm đà xuất xứ Côn Minh, nơi đây còn phục vụ cả điểm tâm và đồ ăn nhẹ như há cảo và bánh bao nhân thịt lợn áp chảo.


Thông tin

Địa chỉ

L106, Jockey Club Creative Arts Centre, 30 Pak Tin Street, Shek Kip Mei, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2779 1030

phone-handset   +852 2779 1030

Xem bản đồ

  • L106, Jockey Club Creative Arts Centre, 30 Pak Tin Street, Shek Kip Mei, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.