Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Miếu Hầu Vương (Hau Wong)

Miếu Hầu Vương của Hồng Kông là công trình lịch sử Cấp I, hiện đang lưu giữ vô vàn hiện vật văn hóa như gốm Thạch Loan và tác phẩm thư pháp Trung Hoa.


Thông tin

Địa chỉ

Junction of Junction Road and Tung Tau Tsuen Road, Kowloon City, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2336 0375

phone-handset   +852 2336 0375

Xem bản đồ

  • Junction of Junction Road and Tung Tau Tsuen Road, Kowloon City, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.