Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trường đua ngựa Happy Valley

Happy Valley là một phần của lịch sử đời sống, xuyên suốt gần như toàn bộ chặng đường phát triển của thành phố. Trong mùa đua ngựa (tháng 9 – tháng 7 năm sau), những trận đua tối thứ Tư đầy sôi động đã biến nơi đây thành điểm đến hấp dẫn giữa tuần cho ngay cả những ai chưa từng tham gia đặt cược.


Thông tin

Địa chỉ

79 Wong Nai Chung Road, Happy Valley

Xem bản đồ

  • 79 Wong Nai Chung Road, Happy Valley
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.