Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Hindu ở Bào Mã Địa

Đền Hindu ở Bào Mã Địa nằm trong số những địa điểm tôn giáo linh thiêng nhất đối với 40.000 người theo đạo Hindu tại Hồng Kông. Không chỉ vậy, ngôi đền còn là trung tâm tổ chức hoạt động yoga, thiền, thuyết giảng tâm linh và các lễ thành hôn.


Thông tin

Địa chỉ

1B, Wong Nai Chung Road, Happy Valley, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2572 5284

phone-handset   +852 2572 5284

Xem bản đồ

  • 1B, Wong Nai Chung Road, Happy Valley, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.