Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Quảng trường Kim Tử Kinh

Là nơi đặt đài tưởng niệm thống nhất – Tác phẩm điêu khắc Forever Blooming Bauhinia (Dương Tử Kinh Mãi Nở) – do chính phủ Trung Quốc trao tặng nhằm đánh dấu sự kiện Chuyển giao Hồng Kông vào năm 1997, Quảng trường Kim Tử Kinh nằm dọc Hoa Viên Bác Lãm Hải Tân (Expo Promenade) còn là nơi lý tưởng để ngắm cảnh bến cảng ít đâu sánh bằng.


Thông tin

Địa chỉ

1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2582 8888

phone-handset   +852 2582 8888

Xem bản đồ

  • 1 Expo Drive, Wan Chai, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.