Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bồng Danh Tiên Quán (Fung Ying Seen Koon)

Theo lời đồn đại, đền Bồng Danh Tiên Quán cuốn hút tại Phấn Lĩnh chính là nơi ở của những người bất tử. Từ đình tạ và điện thờ đến lớp gạch lát và các chi tiết trang trí, công trình kiến trúc này là hiện thân của lối thiết kế Đạo giáo.


Thông tin

Địa chỉ

66 Pak Wo Road, Fanling, New Territories

Website

Điện thoại

phone-handset   +852 2669 9186

phone-handset   +852 2669 9186

Xem bản đồ

  • 66 Pak Wo Road, Fanling, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.