Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

ForME HONEY

Vườn nuôi ong thuộc sở hữu của gia đình này nằm cạnh những ngọn đồi xanh mát thuộc Công viên đồng quê Thái Lãm, trồng bạt ngàn cây vải, cây nhãn (cho ong làm mật mùa xuân) và cây thường xuân (cho mật ong mùa đông).


Thông tin

Địa chỉ

223 Wo Ping San Tsuen, Tuen Mun, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 2520 0629

phone-handset   +852 2520 0629

Xem bản đồ

  • 223 Wo Ping San Tsuen, Tuen Mun, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.