Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Chợ Hoa

Người dân Hồng Kông tìm đến Chợ Hoa để mua những loài cây mang ý nghĩa tốt lành, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán.


Thông tin

Địa chỉ

Flower Market Road, Prince Edward, Kowloon

Xem bản đồ

  • Flower Market Road, Prince Edward, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.