• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Delaney’s – The Irish Pub

Đúng như tên gọi, Delaney's mang một chút nét Ireland đến với Hồng Kông. Quán có cơ sở tại Wan Chai (Vạn Chài), Pok Fu Lam (Bạc Phù Lâm) và Kowloon (Cửu Long).


Thông tin

Địa chỉ

B/F, Wharney Guangdong Hotel, 57-73 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2861 1935

phone-handset   +852 2861 1935

Xem bản đồ
  • B/F, Wharney Guangdong Hotel, 57-73 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.