• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Thung Khảm Giác

Thung Khảm Giác nằm ở Quận Nam. Nếu bạn kiếm tìm sự bình yên và tĩnh lặng, hãy đến ngay chốn hóng mát mà chẳng mấy ai chú ý này để được thư giãn trên bãi biển trong không khí chẳng chút xô bồ.


Thông tin
Xem bản đồ
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.