Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Hang động Trương Bảo Tử

Hang động Trương Bảo Tử tại Hồng Kông rất giống với thế giới tưởng tượng thuở ấu thơ – một hang động khuất nẻo quanh co muôn lối từng là nơi ẩn nấp của tên hải tặc khét tiếng Trương Bảo Tử ở thế kỷ XIX.


Thông tin

Địa chỉ

Cheung Po Tsai Road, Cheung Chau, Outlying Islands

Xem bản đồ

  • Cheung Po Tsai Road, Cheung Chau, Outlying Islands
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.