Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đường Tây Đê Trường Châu

Đường Tây Đê thanh bình, thơ mộng tại Trường Châu là nơi lý tưởng để dạo bộ, đạp xe hay chạy xe máy (đường cấm xe ô tô).


Thông tin

Địa chỉ

Sai Tai Road, Cheung Chau

Xem bản đồ

  • Sai Tai Road, Cheung Chau
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.