Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Văn phòng Cổ vật và Di tích (Trường Anh Cửu Long cũ)

Là hiện thân của lối kiến trúc Victoria, Trường Anh Cửu Long cũ mở cửa vào năm 1902, nay trở thành trụ sở Văn phòng Cổ vật và Di tích. Văn phòng mang trọng trách bảo tồn các tòa nhà có tầm quan trọng về lịch sử, trong đó có cả tòa trụ sở này.


Thông tin

Địa chỉ

136 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon

Website

Điện thoại

phone-handset   +852 2208 4400

phone-handset   +852 2208 4400

Xem bản đồ

  • 136 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.