Hong Kong Asia's World City

Ăn tại đâu

Là thành phố hỗn hợp với hơn 14,000 nhà hàng, Hong Kong được xem là thành phố thành ăn uống. Vậy nên tới đâu? Hãy ném đôi đũa và bạn sẽ động tin ai đó rồi họ sẽ chỉ cho bạn một vài món ăn. Tuy nhiên, đó là những nơi mà ngành kinh doanh nấu nướng và ăn uống thực sự có tiền sự với mọi thức khác như vậy nữa.