Hong Kong Asia's World City

Các sự kiện nổi bật tại Hong Kong

Kỷ niệm văn hóa, lễ hội, sự kiện thể thao, giải trí, mua sắm và ăn uống- Thành phố lớn trên thế giới tại Châu Á này mang tới các bữa tiệc và các sự kiện liên tục trong một năm. Do có rất nhiều các sự kiện, nên việc lựa chọn là 1 thách thức. Hãy bắt đầu từ những sự kiện chính với đông người tham gia nhất.