Hong Kong Asia's World City

Giải Đua xe đạp Hồng Kong

Giải Đua xe đạp Hồng Kong

Cơn sốt đi xe đạp đã quét qua Hồng Kông và thành phố đang tổ chức tất cả mọi thứ cùng với sự kiện đi xe đạp Hồng Kông. Một sự kết hợp giữa những người đua chuyên nghiệp và không chuyên dư và chuyên nghiệp, sự kiện này cho phép bứt phá đồng thời thưởng thức phong cảnh của thành phố trên, lái xe vòng vèo và cổ vũ cho người đi xe đạp cạnh tranh từ khắp nơi trên thế giới.