Hong Kong Asia's World City

Triển lãm và Hội chợ Tiêu dùng

Cơ sở vật chất của trung tâm triển lãm rất ấn tượng và phổ biến với các triển lãm và hội chợ đa dạng nổi bật trên các sân khấu thế giới. Hãy thực hiện chuyến đi Hong Kong để khám phá sâu về các thương hiệu tốt nhất thế giới, sách, truyện tranh, trò chơi và hoa!