• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Các nhà hàng thuộc Hệ thống QTS

McDonald’s Hong Kong

Western

McDonald's Restaurants (HK) Ltd was established in 1975. The first McDonald's restaurant in Hong Kong was located in Paterson Street, Causeway Bay, serving American Big Macs. Nowadays, McDonald's runs more than 200 outlets in Hong Kong. Among these, over 60 stores have a McCafe, offering customers even more choices.


Các nhà hàng thuộc Hệ thống QTS

(Các) địa điểm:

Địa chỉ:
Shop G02 & G03, G/F, Discovery Bay Plaza, Discovery Bay, Lantau Island, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 29871033

phone-handset 29871033

Địa chỉ:
Shop 1, 3 & 5, G/F, Mui Wo Centre, 3 Ngan Wan Road, Lantau Island, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 29841102

phone-handset 29841102

Địa chỉ:
G/F-1/F, 101-103 San Hing Street, Cheung Chau, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 29817533

phone-handset 29817533

Địa chỉ:
Shop 104, Yat Tung Shopping Centre, Yat Tung Estate, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 31417367

phone-handset 31417367

Địa chỉ:
Shop 112, 1/F, Citygate Outlets, 20 Tat Tung Road, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 21092404

phone-handset 21092404

Địa chỉ:
Shop 7T102, 8T005A and 8T005, Terminal 1, Hong Kong International Airport, 1 Cheong Hong Road, Chek Lap Kok, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 22610426

phone-handset 22610426

Địa chỉ:
Shop 29-30, The Podium First Floor, Caribbean Square, Caribbean Coast, 1 Kin Tung Road, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 28667995

phone-handset 28667995

Địa chỉ:
Shop G11-17, G/F, C C Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28939503

phone-handset 28939503

Địa chỉ:
1/F, McDonald's Building, 46-54 Yee Wo Street, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25778240

phone-handset 25778240

Địa chỉ:
G/F, Chuang's Tower, 30-32 Connaught Road Central, Central, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25234310

phone-handset 25234310

Địa chỉ:
G/F, 484-496 Queen's Road West, Shek Tong Tsui, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25407710

phone-handset 25407710

Địa chỉ:
Shop 5A, Basement, Roca Centre, 460-470 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25638416

phone-handset 25638416

Địa chỉ:
G/F, Man Kwong Court, 12F-12G Smithfield Road, Kennedy Town, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28174130

phone-handset 28174130

Địa chỉ:
Shop 212, Lei Tung Commercial Centre, Phase 2, Lei Tung Estate, Ap Lei Chau, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28749654

phone-handset 28749654

Địa chỉ:
Shop G1, G/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25110948

phone-handset 25110948

Địa chỉ:
Shop 2, G/F, Chinachem Johnston Plaza, 178-186 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25914351

phone-handset 25914351

Địa chỉ:
G/F, 265 Queen's Road West, Sheung Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28583417

phone-handset 28583417

Địa chỉ:
Shop B-C, G/F, 2 O'Brien Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25723630

phone-handset 25723630

Địa chỉ:
Shop 322-323, 3/F, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25284973

phone-handset 25284973

Địa chỉ:
Shop C10-C19, G/F, Cheerful Garden, 23 Siu Sai Wan Road, Siu Sai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25150314

phone-handset 25150314

Địa chỉ:
Shop A, G/F, Chun Hing Mansion, 19 King Kwong Street, Happy Valley, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28920197

phone-handset 28920197

Địa chỉ:
Shop G32-G34, G/F, Tai On Building, 57-87 Shau Kei Wan Road & 15 Tai On Street, Sai Wan Ho, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 29679830

phone-handset 29679830

Địa chỉ:
G/F, The Centre Mark, 287 Queen's Road Central, Central, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25418667

phone-handset 25418667

Địa chỉ:
Shop C, G/F, Healthy Village, Phase 1, 180 Tsat Tsz Mui Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25639482

phone-handset 25639482

Địa chỉ:
Shop 426-432, 4/F, Chi Fu Landmark, Chi Fu Fa Yuen, Pok Fu Lam, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28753720

phone-handset 28753720

Địa chỉ:
LG/F, 3-3A Castle Road, Mid-Levels, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 29152623

phone-handset 29152623

Địa chỉ:
G/F, Grand Stand Two, Happy Valley Racecourse, Happy Valley, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 29667266

phone-handset 29667266

Địa chỉ:
Shop 1 & 2, G/F, Silver Mansion, 81 Shek Pai Wan Road, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25802816

phone-handset 25802816

Địa chỉ:
Shop 267, 2/F, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 29758367

phone-handset 29758367

Địa chỉ:
Shop 2, G/F & 1/F, Kings Commercial Centre, 25-27 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28070258

phone-handset 28070258

Địa chỉ:
Shop 4, LG/F, Hong Wah Mansion, 18 Nam Hong Street, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28849853

phone-handset 28849853

Địa chỉ:
Shop 1A, Wah Fu Shopping Centre, Wah Fu Estate, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25518135

phone-handset 25518135

Địa chỉ:
2/F, 151 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28277537

phone-handset 28277537

Địa chỉ:
1/F, Tung Fai Building, 159 Shau Kei Wan Main Street East, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25608884

phone-handset 25608884

Địa chỉ:
Shop 11B, G/F, Island Resort Mall, 28 Siu Sai Wan Road, Siu Sai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 34074142

phone-handset 34074142

Địa chỉ:
Shop LG07, LG/F, The Westwood, 8 Belcher's Street, Shek Tong Tsui, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25427361

phone-handset 25427361

Địa chỉ:
G/F, Aik San Mansion, 355-361 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25785473

phone-handset 25785473

Địa chỉ:
Shop 6A-6B, G/F, Aberdeen Centre, Site 4, Nam Ning Street, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25545920

phone-handset 25545920

Địa chỉ:
Basement, Yu To Sang Building, 37 Queen's Road Central, Central, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25263770

phone-handset 25263770

Địa chỉ:
Shop 11, G/F, Oi Tung Shopping Centre, Oi Tung Estate, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25604242

phone-handset 25604242

Địa chỉ:
Shop C, LG/F, Parkvale, 1060 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28809603

phone-handset 28809603

Địa chỉ:
Shop 114, Hing Wah Shopping Centre, Hing Wah Estate, Chai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 29769865

phone-handset 29769865

Địa chỉ:
Portion of G/F and Basement Level, Fraser Suites, 74-80 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25298273

phone-handset 25298273

Địa chỉ:
Shop B2 & B3, G/F, Fortress Metro Tower, 238 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25783870

phone-handset 25783870

Địa chỉ:
Shop 1-2, 1/F, The Annex, Cyberport, 100 Cyberport Road, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 27628532

phone-handset 27628532

Địa chỉ:
G/F Entrance & 1/F, Loon Kee Building, 267-275 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28656238

phone-handset 28656238

Địa chỉ:
Shop B2, B/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 31264113

phone-handset 31264113

Địa chỉ:
Shop G46, G/F, Paradise Mall, Heng Fa Chuen, 100 Shing Tai Road, Chai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28965292

phone-handset 28965292

Địa chỉ:
Shop C2 & D, G/F & 1/F, Happy View Building, 165-167 Ap Lei Chau Main Street, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 26731619

phone-handset 26731619

Địa chỉ:
Shop 2022, Level 2, IFC Mall, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 24786588

phone-handset 24786588

Địa chỉ:
Shop 205, 2/F, West Commercial Centre, Marina Square, South Horizons, Ap Lei Chau, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25809762

phone-handset 25809762

Địa chỉ:
Shop 505, Level 5, Cityplaza, 18 Taikoo Shing Road, Taikoo Shing, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 29070004

phone-handset 29070004

Địa chỉ:
Portion of Shop C2 & C3, G/F and whole Basement, Po Hon Building, 24-30 Percival Street, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28913503

phone-handset 28913503

Địa chỉ:
Shop 209-210, Level Two, The Peak Galleria, 118 Peak Road, The Peak, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28496379

phone-handset 28496379

Địa chỉ:
Shop 11-13, G/F, Ka Wing Building, 4-6 Hoi Wan Street, Quarry Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25629360

phone-handset 25629360

Địa chỉ:
Shop G02 & G03, G/F, Stanley Plaza, 23 Carmel Road, Stanley, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28130655

phone-handset 28130655

Địa chỉ:
Shop A, 1/F, Cathy Mansion, 11-17A Tung Lo Wan Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28949677

phone-handset 28949677

Địa chỉ:
Shop 1-41A, G/F, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25201329

phone-handset 25201329

Địa chỉ:
Shop 124, Shan King Commercial Centre, Shan King Estate, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24641660

phone-handset 24641660

Địa chỉ:
Shop G2, G/F, Greenfield Shopping Arcade, Fung Shue Wo Road, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24358772

phone-handset 24358772

Địa chỉ:
Shop 101, 1/F Yu Chui Shopping Centre, Yu Chui Court , 6 Ngau Pei Sha Street , Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22780155

phone-handset 22780155

Địa chỉ:
Shop 1-9, G/F, Wealthy Shopping Arcade, Wealthy Garden , Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24985689

phone-handset 24985689

Địa chỉ:
G/F, Sing Shing Building, 90-114 Wo Yee Hop Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24232122

phone-handset 24232122

Địa chỉ:
Shop 5, G/F, Yuen Long Trade Centre, 99-109 Castle Peak Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24748088

phone-handset 24748088

Địa chỉ:
Shops 57-66A, G/F, Fortune Plaza, 4 On Chee Road, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26656612

phone-handset 26656612

Địa chỉ:
Shop L223, 212A & 328A, Leung King Plaza, Leung King Estate, 31 Tin King Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24673956

phone-handset 24673956

Địa chỉ:
Shop 1-3, G/F, Sai Kung Garden, 16 Chan Man Street, Sai Kung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27925585

phone-handset 27925585

Địa chỉ:
1/F, Kwong Fat Building, 270-276 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24122134

phone-handset 24122134

Địa chỉ:
Shop 1, Tin Shui Commercial Complex, Tin Shui Estate, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24458365

phone-handset 24458365

Địa chỉ:
Shop R6 & F9, G/F, Gold Coast Marina Magic Shopping Mall, 1 Castle Peak Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24416822

phone-handset 24416822

Địa chỉ:
Shop A, G/F, 1-5 Wing Fong Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24949167

phone-handset 24949167

Địa chỉ:
Shop 32A & 69A, Level 3, Sha Tin Centre, 2-16 Wang Pok Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26034161

phone-handset 26034161

Địa chỉ:
Shop 22, Level 2, Fanling Town Centre, 18 Fanling Station Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26765792

phone-handset 26765792

Địa chỉ:
Shop 8 & 20, Level 3, Hilton Plaza, 3-9 Sha Tin Centre Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26886755

phone-handset 26886755

Địa chỉ:
Shop 96, 1/F, Mei Lam Commercial Centre, Mei Lam Estate, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26975951

phone-handset 26975951

Địa chỉ:
Shop 93-95, G/F, Flora Plaza, 88 Pak Wo Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26826084

phone-handset 26826084

Địa chỉ:
G/F, Kam Shing Building, 106-110 San Fung Avenue, Shek Wu Hui, Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26703509

phone-handset 26703509

Địa chỉ:
G/F, Wah Lok Mansion, 2 Tsing Shan Square, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24591736

phone-handset 24591736

Địa chỉ:
Shop 6, G/F, Tsuen Wan Centre, Phase 2, 94-98 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24055857

phone-handset 24055857

Địa chỉ:
Shop 6, G/F, Chung On Shopping Centre, Chung On Estate, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26334380

phone-handset 26334380

Địa chỉ:
Shop 1, G/F, Verbena Heights, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 29970007

phone-handset 29970007

Địa chỉ:
Shop 1-2, G/F, Blossom Garden Shopping Arcade, 11 Leung Tak Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24645711

phone-handset 24645711

Địa chỉ:
Shop 2A & 2B, G/F, Union Plaza, 9 Wo Muk Road, Luen Wo Hui, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26763860

phone-handset 26763860

Địa chỉ:
M/F, Grand Stand Two, Sha Tin Racecourse, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 29666866

phone-handset 29666866

Địa chỉ:
Shop 201A-202A, 2/F, Heng On Shopping Centre, Heng On Estate, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26412931

phone-handset 26412931

Địa chỉ:
Shop 1B, G/F, Sun Chui Shopping Centre, Sun Chui Estate, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26911851

phone-handset 26911851

Địa chỉ:
Shop 9-11, Level 2, Sun Tuen Mun Shopping Centre, 55-65 Lung Mun Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24683707

phone-handset 24683707

Địa chỉ:
Shop 101, Cheung Hong Commercial Complex No.1, Cheung Hong Estate, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 21466914

phone-handset 21466914

Địa chỉ:
Shop 103, G/F, Po Lam Shopping Centre, Po Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22464575

phone-handset 22464575

Địa chỉ:
Shop 324, Podium, Shek Wai Kok Shopping Centre, Shek Wai Kok Estate , Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24156879

phone-handset 24156879

Địa chỉ:
Shop 105, 1/F, Kwai Shing East Shopping Centre, Kwai Shing East Estate, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 29449196

phone-handset 29449196

Địa chỉ:
Shop 210, 2/F, Pok Hong Shopping Centre, Pok Hong Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 21445203

phone-handset 21445203

Địa chỉ:
Shop 102, Tai Wo Shopping Centre, Tai Wo Estate, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26509136

phone-handset 26509136

Địa chỉ:
Shop 14, G/F, Hong Lai Garden, 139 Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24504721

phone-handset 24504721

Địa chỉ:
Basement, Po Hong Mansion, 70 Kwong Fuk Road, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26538411

phone-handset 26538411

Địa chỉ:
G/F-1/F, Hing Fat House, 9-13 Kau Yuk Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24430738

phone-handset 24430738

Địa chỉ:
Shop 1, 1/F, Millennium Trade Centre, 56 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24229256

phone-handset 24229256

Địa chỉ:
Shop 122, Tin Ping Estate Commercial Complex, Tin Ping Estate , Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26392254

phone-handset 26392254

Địa chỉ:
Shop 12-16, 2/F, Sheung Shui Town Centre, 9 Chi Cheong Road, Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26390646

phone-handset 26390646

Địa chỉ:
Shop P316, Kwong Fuk Commercial Centre, Kwong Fuk Estate, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26535348

phone-handset 26535348

Địa chỉ:
G/F, 10-16 Market Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24930754

phone-handset 24930754

Địa chỉ:
Shop 301, 3/F, Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24111531

phone-handset 24111531

Địa chỉ:
Shop 1017, 1/F, Metro City Plaza, Phase 2, 8 Yan King Road, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 31945176

phone-handset 31945176

Địa chỉ:
Shop 215, 2/F, Fu Tai Shopping Centre, Phase 3, Fu Tai Estate, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24537011

phone-handset 24537011

Địa chỉ:
Shop 1 & 2, G/F, Sha Tin Galleria, 18-24 Shan Mei Street, Fo Tan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 21454123

phone-handset 21454123

Địa chỉ:
Shop 126, Tsui Lam Shopping Centre, Tsui Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22094206

phone-handset 22094206

Địa chỉ:
Shop 304, LG/F, Lee on Shopping Centre, Lee On Estate, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26339576

phone-handset 26339576

Địa chỉ:
Shop G25, G/F, Fu Shin Shopping Centre, Fu Shin Estate, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26670558

phone-handset 26670558

Địa chỉ:
LG5 Foodcourt, HK University of Science & Technology, Clear Water Bay, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 23580271

phone-handset 23580271

Địa chỉ:
Shop 271 & 272, Choi Ming Shopping Centre, Choi Ming Court, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 34095352

phone-handset 34095352

Địa chỉ:
Shop 245-247, 2/F, Wo Che Shopping Centre, Wo Che Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26998365

phone-handset 26998365

Địa chỉ:
Shop 301B, 3/F, Hin Keng Shopping Centre (Wing A), Hin Keng Estate, 69 Che Kung Miu Road, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26813221

phone-handset 26813221

Địa chỉ:
Shop 083-085, Level 1, Uptown Plaza, 9 Nam Wan Road, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26529900

phone-handset 26529900

Địa chỉ:
Shop G23, G25-G27, G/F, Prime View Garden, 2 King Fung Path, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24412180

phone-handset 24412180

Địa chỉ:
Shop 13 & 14 , 3/F, South Wing, The Trend Plaza Shopping Arcade, 2 Tuen Lung Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24413628

phone-handset 24413628

Địa chỉ:
Shop 239, 2/F, Sha Kok Shopping Centre, Sha Kok Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 28779132

phone-handset 28779132

Địa chỉ:
Shop 1, Tin Shui Shopping Centre, Tin Yiu Estate, 2 Tin Wu Road, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24460375

phone-handset 24460375

Địa chỉ:
Shop 1, G/F, 1 On Ping Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26798129

phone-handset 26798129

Địa chỉ:
Shop 3, 1/F, Tak Cheong Building, 1001 Kwai Chung Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27854939

phone-handset 27854939

Địa chỉ:
Shop 2022-2023. L2, Discovery Park Shopping Centre, 398 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 29400759

phone-handset 29400759

Địa chỉ:
Shop L116, 1/F, Long Ping Shopping Centre, Long Ping Eatste, 1 Long Ping Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24508700

phone-handset 24508700

Địa chỉ:
Shop 48 & 49A, G/F, Belvedere Square, Belvedere Garden Phase 3, 625 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 25761399

phone-handset 25761399

Địa chỉ:
Shop 071-078, G/F, Yuen Long Plaza, 249-251 Castle Peak Road (Yuen Long), Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24783431

phone-handset 24783431

Địa chỉ:
Shop W102, 1/F, West Wing, TKO Gateway, 2 Sheung Ning Road, Hang Hau, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27043722

phone-handset 27043722

Địa chỉ:
Shop 115-117, LG1/F, Cheung Hang Shopping Centre, Cheung Hang Estate, 6 Liu To Road, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24975055

phone-handset 24975055

Địa chỉ:
Shop 1, G/F, Hung Fuk Shopping Centre, Hung Fuk Estate, Hung Shui Kiu Tin Sam Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24570313

phone-handset 24570313

Địa chỉ:
Shop A312, Level 3, Yoho Mall II, 8 Long Yat Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 25205377

phone-handset 25205377

Địa chỉ:
Shop 13, Level 2, Block 3, Commercial Block, Kwong Yuen Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26357283

phone-handset 26357283

Địa chỉ:
Shop 34B, UG/F, Avon Park, 15 Yat Ming Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 25281092

phone-handset 25281092

Địa chỉ:
Shop L101, G/F, Tai Hing Shopping Centre, 1 Tai Hing Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22346011

phone-handset 22346011

Địa chỉ:
Shop 1018-1019, 1/F, One Sky Mall, 8 Tin Sau Road, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27599439

phone-handset 27599439

Địa chỉ:
Shop 8 & 9, G/F, Chun Shek Shopping Centre, Chun Shek Estate, 1 Shing Tin Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 25275195

phone-handset 25275195

Địa chỉ:
Shop 511-512 & 511-512A, Level 5, Tsuen Wan Plaza, 4-30 Tai Pa Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24115973

phone-handset 24115973

Địa chỉ:
Shop LG213 & LG214, LG2/F, Shek Yam Shopping Centre, Shek Yam Estate, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22760880

phone-handset 22760880

Địa chỉ:
Shop 541, Level 5, Metroplaza, 223 Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24224134

phone-handset 24224134

Địa chỉ:
Shop G12, Shui Chuen O Plaza, Shui Chuen O Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27902526

phone-handset 27902526

Địa chỉ:
Shop 2-018-020, Level 2, Commercial Portion of Tseung Kwan O Plaza, 1 Tong Tak Street, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26741217

phone-handset 26741217

Địa chỉ:
Shop G36-37, G/F, Maritime Sqaure, 31 Tsing King Road, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24364742

phone-handset 24364742

Địa chỉ:
Shop G57B, G57C & Open Seating Area G57A, G/F, Phase 1, Fortune Kingswood, 12-18 Tin Yan Road, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26174329

phone-handset 26174329

Địa chỉ:
Shop 1 on G/F & whole 1/F, Yiu Po Mansion, 37-47 Tai Wai Road, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26089197

phone-handset 26089197

Địa chỉ:
Shop S1-S2, G/F, Tsing Yi Shopping Centre, Tsing Yi Estate, 10 Fung Shue Wo Road, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27952081

phone-handset