Hong Kong Asia's World City

เทศกาลตะวันตก

ชาวยุโรปที่มาอาศัยอยู่ในฮ่องกงในยุคบุกเบิกเป็นผู้นำเทศกาลทางตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในบ้านใหม่ของพวกเขา เทศกาลเหล่านี้ฝังรากลงอย่างรวดเร็ว และใน 170 ปีต่อมา ฮ่องกงก็มีสีสันและชีวิตชีวาไปกับคณะนักร้องประสานเสียงในวันคริสต์มาส ไข่อีสเตอร์ ปาร์ตี้ฮัลโลวีน และการจุมพิตในวันวาเลนไทน์เช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น