Hong Kong Asia's World City

Khu vực mua sắm

Các thành phố lớn, có quá nhiều cửa hàng, chợ và các trung tâm lớn - bắt đầu từ đâu? Không nên hoảng loạn, chỉ việc tập trung vao một khu vực mua sắm vào một thời điểm mà thôi. Mỗi một khu vực đều rất đông đúc và đều có những mặt hàng khác nhau. Khi bạn đi mua sắp, hãy dạo qua một vòng. Hãy nhớ: thở sâu!