Hong Kong Asia's World City

Các cửa hàng được công nhận dịch vụ du lịch chất lượng (QTS)

Để tự tin khi mua sắm

Hệ thống dịch vụ du lịch chất lượng giúp bạn tìm những cửa hàng tin cậy một cách dễ dàng hơn

Dưới sự quản lý của cục xúc tiến du lịch Hong Kong, các cửa hàng được công nhận đạt QTS phải trải qua các đợt đánh giá nghiêm khắc hàng năm để chứng minh được mình đáp ứng các tiêu chuẩn cao về dịch vụ và chất lượng sản phẩm. Họ phải

• Có bảng giá rõ ràng
• Trình bày thông tin sản phẩm rõ ràng; và
• Dịch vụ khách hàng tốt