Hong Kong Asia's World City

Lễ hội Trung Quốc

Di sản Hồng Kông có ảnh hưởng của Trung Quốc mang đến thành phố nét văn hóa của những lễ hội cổ xưa. Cho dù những mang hình thức của việc gia đình thân mật hay kính công cộng hoàn chỉnh với những chiếc đèn lồng rực rỡ, đền bận rộn, sư tử nhảy múa và rồng lửa, lễ hội Trung Quốc là những biểu hiện sinh động nhất của linh hồn của thành phố.

Tháng Âm lịchLễ hộiNgày Âm lịchNgày Dương lịch
20202021
Tháng Giêng Tết Âm lịch của người Trung Hoa Ngày 1
25
tháng
1
12
tháng
2
Sinh nhật Che Kung Ngày 2
26
tháng
1
13
tháng
2
Lễ hội Đèn lồng Mùa Xuân Ngày 15
8
tháng
2
26
tháng
2
Tháng 2 Lễ hội Hung Shing Ngày 13
6
tháng
3
25
tháng
3
Tháng 3 Lễ hội Ching Ming -
4
tháng
4
4
tháng
4
Sinh nhật của Tin Hau Ngày 23
15
tháng
4
4
tháng
5
Tháng 4 Lễ hội Bánh Bao Cheung Chau Ngày 5 - 9
27 tháng 4
-
1 tháng 5
16 - 20
tháng
5
Ngày sinh của Đức Phật Tam Kung Ngày 8
30
tháng
4
19
tháng
5
Ngày sinh của Tam Kung Ngày 8
30
tháng
4
19
tháng
5
Tháng 5 Lễ hội thuyền rồng Ngày 5
25
tháng
6
14
tháng
6
Tháng 6 Ngày sinh của Kwan Tai Ngày 24
13
tháng
8
2
tháng
8
Tháng 7 Lễ Ngưu Lang Chức Nữ Ngày 7
25
tháng
8
14
tháng
8
Lễ cúng cô hồn Ngày 15
2
tháng
9
22
tháng
8
Tháng 8 Tết Trung thu Ngày 15
1
tháng
10
21
tháng
9
Lễ hội Tôn Ngộ Không Ngày 16
2
tháng
10
22
tháng
9
Ngày sinh của Khổng tử Ngày 27
13
tháng
10
3
tháng
10
Tháng 9 Lễ hội Chung Yeung Ngày 9
25
tháng
10
14
tháng
10
Tháng 11 Lễ hội Đông Chí -
21
tháng
12
21
tháng
12