Best of all It's in Hong Kong

Văn hóa và Di sản

Đền thờ Taoist và các dinh thự Edwardian nép mình giữa các tòa nhà chọc trời, người dân kinh doanh trên thị trường quốc tế và ánh sáng nhẹ của Bồ tát, di tích của di sản Trung Quốc  và của thuộc địa châu Âu lịch sử nằm kề nhau - khám phá con người và những vùng đất hình thành nên Hồng Kông.