Hong Kong Asia's World City

Thủ tục nhập cảnh và hải quan

Thủ tục nhập cảnh tại Hong Kong rất rõ ràng và hiệu quả. Tại đây, chúng tôi có tất các các thông tin bạn cần, để chắn chắn rằng bạn sẽ không gặp trở ngại khi làm thủ tục. Bạn chỉ cần tập trung vào thứ quan trọng nhất: trải nghiệm thời gian tuyệt vời  tại thành phố thế giới tại Châu Á!