Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Quán bar Tiệm Cầm Đồ (The Pawn)

Nhà tập thể bốn tầng Tiệm Cầm Đồ (The Pawn) đã được cải tạo và chuyển đổi thành một quán bar kiêm nhà hàng hút khách, với tên gọi lấy cảm hứng từ Tiệm Cầm đồ Hòa Xương (Woo Cheong) từng tọa lạc tại khu nhà phố tong lau ở địa điểm hiện đang được bảo tồn này của Loan Tể.


Thông tin

Địa chỉ

62 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2866 3444

phone-handset   +852 2866 3444

Xem bản đồ

  • 62 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.