• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

120 phố Wellington

Được xây dựng vào những năm 1880, công trình kiến trúc ba tầng tại số 120 phố Wellington, Trung Hoàn được nhận danh hiệu tòa nhà lịch sử Hạng 1 vào năm 2017.


Thông tin

Địa chỉ

120 Wellington Street, Central, Hong Kong Island
Xem bản đồ
  • 120 Wellington Street, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.