Hong Kong Asia's World City

Nhà hàng được công nhận cho dịch vụ Du lịch Chất lượng cao

Chương trình dịch vụ Du lịch chất lượng cao (QTS)Chương trình dịch vụ Du lịch chất lượng cao (QTS) sẽ giúp bạn dễ dàng tìm nhà hàng mà bạn có thể tin tưởng. Theo chương trình quản lý bởi Tổng cục Du lịch Hồng Kông (HKTB), cơ sở được công nhận QTS phải vượt qua đánh giá nghiêm ngặt hàng năm cho thấy rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Họ phải:

• Cung cấp chất lượng thực phẩm trong các cơ sở sạch sẽ và đảm bảo vệ sinh;
• Cung cấp thực đơn thật rõ ràng và chính xác kèm theo giá thực phẩm và đồ uống;
• Đảm bảo dịch vụ khách hàng cao cấp