• สุขภาพและความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขอนามัยที่ดีและข่าวสารข้อมูลล่าสุดจากคำแนะนำสำหรับการเดินทางในฮ่องกง

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Heritage Fiesta cum Roving Exhibition 2021

Themed under “Revitalisation Projects of Government-Owned Historic Buildings”, Heritage Fiesta and Roving Exhibition 2021 features 11 revitalised government-owned historic buildings. During the event period, the public are welcome to make visits to the exhibition and the participating historic buildings where they can join free guided tours and collect special stamps.


รายละเอียดกิจกรรม

วันที่

Heritage Fiesta 2021:
1 September to 31 October 2021

Roving Exhibition 2021
1 September to 31 December 2021

สถานที่

Heritage Fiesta features 11 historic buildings and Roving Exhibition is held in various venues throughout Hong Kong.
For details, please visit the event website.

หมวดหมู่

Festivals

ค่าบัตร

Free admission

สอบถามข้อมูล

phone-handset +852 2906 1559

phone-handset +852 2906 1559

ผู้จัดงาน

Commissioner for Heritage's Office

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.