Hong Kong Asia's World City

ตลาดข้างทางและถนนสายช้อปปิ้ง

ที่ฮ่องกง คุณสามารถแต่งตัวเป็นเจ้าสาว ตกแต่งบ้านใหม่ และทำให้ลูกๆ ของคุณเพลิดเพลินไปทีละถนนก็ยังได้ ด้วยรูปแบบการทำธุรกิจแบบจีนใต้ ซึ่งจะรวมธุรกิจที่คล้ายคลึงกันไว้บนถนนเดียวกัน คุณจึงสามารถช้อปได้ง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นปลาทอง นก เสื้อผ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และรองเท้า สิ่งใดมีค่าพอให้คนซื้อ สิ่งนั้นจะมีถนนเป็นของตัวเองที่นี่

เกาลูน
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น