เส้นทางเดินสำรวจด้วยตนเองและคอร์สพิเศษต่างๆ

ชนเผ่าที่แข็งแกร่ง หมู่บ้านในกำแพง กลุ่มกองโจรและชนเผ่ารุกรานในสมัยเก่าล้วนเป็นแหล่งบอกเล่าเรื่องราวที่คุณสามารถเรียนรู้จากการเดินเท้าในเมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของทวีปเอเชียแห่งนี้

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น