เกาะลัมมา

เพราะเกาะลัมมาคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวตั้งแต่หมู่บ้านชาวจีนดั้งเดิมไปจนถึงชุมชนหลายวัฒนธรรมที่ดำรงชีพกันอย่างเรียบง่าย ชีวิตชาวเกาะลัมมาที่รวมโลกตะวันตกและจีนเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างสร้างสรรค์ จึงทำให้ที่นี่มีบรรยากาศที่ทำให้ชาวฮ่องกงซึ่งมีชีวิตที่รีบเร่งต้องอิจฉา คนส่วนมากจะมาเที่ยวที่นี่แบบไปเช้าเย็นกลับ แต่ก็มีบางคนที่ตัดสินใจย้ายมาอยู่อย่างถาวร

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น