เส้นทางเดินเขา Sai Kung Peninsula

เส้นทางเดินเขา Sai Kung Peninsula เส้นทางเดินเขา Sai Kung Peninsula

mapเดินสำรวจไปรอบๆ แหลม Sai Kung เส้นทางนี้จะกินเนื้อที่ของส่วน 1 และ 2 ของเส้นทาง MacLehose ซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์ของหินภูเขาไฟทรงหกเหลี่ยมบนเกาะไฮ ซึ่งเล้นทางนี้จะตัดผ่านอ่างเก็บน้ำเกาะไฮ และ Long Ke Wan ซึ่งเป็นหนึ่งในวิวทสวยที่สุดในฮ่องกงอีกด้วย

ส่วนแรกของเส้นทางนี้ จะตัดผ่านทางตอนล่างของ Sai Kung East Country park ผ่านเขื่อนตะวันตกและตะวันออก ของอ่างเก็บน้ำบนเกาะไฮ ทางเดินส่วนมาเป็น ทางเรียบและทางคอนกรีต

hike icon จุดเริ่มต้น

จาก MTR สถานี Diamond Hill ทางออก C2 ขึ้นรถบัสสาย 92 ไปยังแหลมไซกุง จากเมืองไซกุง นั่งรถบัสสาย 94 ไปยังท่าเรือหว่องแสก ลงรถที่สถานีปั๊กถ่ามหยง ในวันอาทิตย์ คุณสามารถนั่งรถบัสสาย 96R จาก MTR สถานี Diamond Hill ตรงไปยังสถานีปั๊กถ่ามหยงได้เลย และจากสถานีปั๊กถ่ามหยง เดินไปตามถนนไตหมองจ๋าย อีกราว 5 นาทีจนถึงจุดเริ่มต้นของเส้นทางเดิน

จุดเริ่มต้น
hike icon เขื่อนตะวันตกของอ่างเก็บน้ำเกาะไฮ

จากเขื่อนฝั่งตะวันตกของอ่างเก็บน้ำเกาะไฮ คุณสามารถดื่มด่ำกับภาพมุมกว้างของภูเขาที่อยู่ล้อมรอบและชายฝั่ง อ่างเก็บน้ำแห่งนี้สร้างในปี 1971 และ 1979 มีความจุ 280 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถจุได้เกินกว่าอ่างเก็บน้ำอื่นใดในเมือง นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2009 เป็นต้นมา อ่างเก็บน้ำนี้ได้รับการขึ้นบัญชีให้เป็นส่วนหนึ่งของฮ่องกง โกลบอล จีโอปาร์คแห่งประเทศจีน ทัังนี้เนื่องจากมีแท่งหินภูเขาไฟอะซีดิกริธโอไลท์ขนาดใหญ่ ซึ่งหาพบได้ยากในสถานที่อื่นของโลก

เขื่อนตะวันตกของอ่างเก็บน้ำเกาะไฮ
hike icon เขื่อนตะวันออก

ที่เขื่อนฝั่งตะวันออก คุณจะเห็นแท่งหินภูเขาไฟหกเหลี่ยมลักษณะคล้าย "น้ำตกแปรสภาพกลายเป็นหิน" หินเหล่านี้มีอายุหลายร้อยล้านปี และก่อตัวจากการเย็นลงและหดตัวของส่วนผสมระหว่างลาวา เศษหิน และขึ้เถ้าภูเขาไฟ ต่อมา การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอย่างรุนแรงและต่อเนื่องได้สร้างการบิดและพับตัวของชั้นหินเช่นที่คุณเห็นในทุกวันนี้

เขื่อนตะวันออก

จากเขื่อนตะวันออกคุณยังจะได้เห็นวิวสวยๆ ของผ่อปินเจา ซึ่งเป็นช่องแคบคล้ายหินก้อนใหญ่ที่ถูกขวานสับให้แยกจากกัน หินนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของเกาะไฮ แต่แยกตัวออกมาโดยพลังการกัดกร่อนอย่างต่อเนื่องของคลื่น คนที่สนใจวิชาภูมิศาสตร์จะจำได้ว่าหินนี้คือโขดหินทะเล

Po Pin Chau

เขื่อนตะวันออกเป็นเขื่อนกั้นน้ำชั่วคราวประกอบด้วยบล็อกคอนกรีต 7,000 ก้อน สร้างขึ้นเพื่อปกป้องชายฝั่งไซกุงจากแรงคลื่นขนาดยักษ์ของมหาสมุทร ที่บริเวณเส้นทางเดินจะมีจุดที่ระลึกถึงคนงานที่เสียชีวิตในระหว่างการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเกาะไฮด้วย

East Dam cofferdam
hike icon หล่องกาวาน

หล่องกาวานเป็นอ่าวที่อยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน มีน้ำใสเหมือนกระจก และพื้นทรายขาวปกคลุม ตั้งอยู่ระหว่างเนินเขาและแหลม เกาะโคนิกเป็นผืนแผ่นดินเพียงแห่งเดียวที่มองเห็นจากจุดนี้ เลยออกไปจะเป็นวิวสุดลูกหูลูกตาของทะเลจีนใต้อันกว้างใหญ่ไพศาล

หล่องกาวาน
hike icon จุดสุดท้าย

จากศาลาไซหว่าน นั่งรถมินิบัสสาย NR29 หรือเรียกแท็กซี่กลับไปยังเมืองไซกุง

จุดสุดท้าย

 

ข้อมูล
พื้นที่:
ไซกุง นิวเทอร์ริทอรี่ส์
จุดเริ่มต้น:
ปั๊กถ่ามหยง
จุดสุดท้าย:
โชยถ่งอาว (ศาลาไซหว่าน)
ระยะเวลาเดินโดยเฉลี่ย:
ราว 7 ชั่วโมง
ระยะทาง:
ประมาณ 14 กม.
ร้านแวะพัก:
มีแผงขายเครื่องดื่มและอาหารว่างใกล้กับพื้นที่จอดรถ
ปั๊กถ่ามหยง
วิธีเดินทาง

To the starting point:

 1. From MTR Diamond Hill Station Exit C2, take bus 92 to Sai Kung Bus Terminus. Then at Sai Kung Town, take bus 94 for Wong Shek Pier and get off at Pak Tam Chung Station; or

  take bus 96R for Wong Shek Pier (this route only operates on Sundays and public holidays) from MTR Diamond Hill Station Exit C2 and get off at Pak Tam Chung Station.

  Alternatively From Sha Tin New Town Plaza Bus Terminus, take bus 299X to Sai Kung Bus Terminus. Then at Sai Kung Town, take bus 94 for Wong Shek Pier and get off at Pak Tam Chung Station.
 2. After getting off the bus at Pak Tam Chung Station, you’ll find the Pak Tam Chung Barrier Gate. Walk along Tai Mong Tsai Road for five minutes to the starting point of the trail.
From the end point:
Take NR29 minibus or a taxi back to Sai Kung Town.

ดูสถานที่ใกล้เคียง

  เลือกสิ่งที่คุณต้องการดูในแผนที่:

 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • งานกิจกรรม
 • ช้อปปิ้ง
 • อาหารเลิศรส
 • โรงแรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น