ปั่นจักรยาน

ในเมืองที่หนาแน่นไปด้วยผู้คนคับคั่งดังเช่นฮ่องกง เราอาจนึกไม่ถึงว่าจะมีสถานที่ที่เราสามารถปั่นจักรยาน ชื่นชมธรรมชาติได้ เส้นทางท่องเที่ยวปั่นจักรยานในฮ่องกงนั้นคุณสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ทั้งภูเขา ทะเล และสถานที่สำคัญทางศิลปะวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์เฉพาะตัวของฮ่องกง คุณคงคิดไม่ถึงว่าสถานที่เหล่านั้นอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมือง!

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น