คำแนะนำในการเดินสำรวจ

คำแนะนำในการเดินสำรวจ

ก่อนการเดินทาง:

 • วางแผนและทำความคุ้นเคยกับเส้นทางให้ดีก่อนล่วงหน้า วางแผนเส้นทางให้ได้มากที่สุดสำหรับการขี่จักรยาน
 • ประเมินความพร้อมของร่างกายว่าพร้อมสำหรับสำรวจเส้นทางตามระดับความยากที่จะต้องเจหรือไม่
 • ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดี
 • ตรวจสอบสภาพรถจักรยานก่อนจ่ายค่าเช่า ทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งค่าเช่า ระยะเวลาและสถานที่คืนรถจักรยานให้ครบถ้วน เป็นต้น
 • จักรยานจะต้องมีกระดิ่งสัญญาณ
 • สวมหมวกนิรภัยและสนับ
 • สิ่งของที่เป็นประโยชน์ที่ควรนำติดตัวไปด้วยประกอบไปด้วยแผนที่ น้ำ อาหาร เสื้อกันฝนและชุดปฐมพยาบาล ข้าวของของคุณจะต้องยึดกับจักรยานอย่างแน่นหนา

ระหว่างการเดินทาง:

 • หากต้องขี่จักรยานบนทางหลวง ให้ระมัดระวังสภาพถนนและสังเกตผู้ใช้เส้นทางรายอื่นอยู่ตลอดเวลา
 • สังเกตไฟสัญญาณ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายบนท้องถนนให้ดี
 • อย่าขี่จักรยานบนทางด่วนหรือภายในอุโมงค์
 • จะต้องขี่เป็นแถวเดี่ยวตามเส้นทางจักรยาน ยกเว้นในกรณีที่ต้องการแซง ขี่ชิดซ้ายเส้นทาง อย่าขี่บนขอบถนน อย่าขี่ฉวัดเฉวียนบนเส้นทาง
 • ในกรณีที่สภาพอากาศเลวร้าย ให้ระวังถนนลื่น และอาจต้องปรับลดระยะทางหรือยกเลิกแผนการขี่จักรยาน
 • รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากจักรยานด้านหน้า และเตรียมพร้อมเสมอหากรถด้านหน้าเบรกกะทันหัน
 • ขณะขี่จักรยานในทีมืดหรือวิสัยทัศน์ไม่ดี ให้เปิดไฟส่องสว่างด้านหน้าสีขาว และเปิดไฟสีแดงที่ท้ายรถจักรยาน
 • อย่าให้มีคนซ้อนท้าย อย่าวางสิ่งของหรือสัตว์เลี้ยงที่บังวิสัยทัศน์ด้านหน้าหรือทำให้เสียสมดุล
 • ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อหมายเลข 112 หรือ 999
 • สำหรับกรณีฉุกเฉิน กรุณากดหมายเลขเสาบอกระยะทางที่ใกล้ที่สุด (เช่น M001) จากนั้นโทรไปที่หมายเลข 112 หรือ 999 หรือใช้โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินที่อยู่ใกล้ที่สุด

ตรวจสอบรายละเอียดด้านความปลอดภัยในการขี่จักรยานได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งที่ www.td.gov.hk

 
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน:
สายฉุกเฉิน 24 ชม 999 / 112
Hong Kong Observatory +852 1878 200
สายด่วน Agriculture, Fisheries and Conservation Department +852 2418 9080
กรมการขนส่ง (Transport Department) 1823
โครงการ Quality Tourism Services (QTS)
โครงการ Quality Tourism Services (QTS)

หากต้องการซื้อเครื่องมือปีนเขาหรือขี่จักรยานที่ฮ่องกง ให้สังเกตร้านขายเครื่องกีฬาที่มีเครื่องหมายโครงการ Quality Tourism Services (QTS) เพื่อให้คุณมั่นใจได้กับบริการที่มีคุณภาพ รวมทั้งการแจ้งราคาและข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วน โครงการ QTS มีเครือข่ายพันธมิตรกับร้านค้าปลีกอีกมากมาย รวมทั้งร้านอาหารและที่พัก ซึ่งผู้ที่เป็นพันธมิตรจะต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดเป็นประจำทุกปี

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น