เฉิ่งเจ้า

เกาะเชิงเชาแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย นอกเนือจากเทศกาล Bun Festival ประจำปี เชิงเชายังเต็มไปด้วยวัด ร้านอาหารทะเล ชายหาด หรือแม้แต่แหล่งหลบซ่อนของโจรสลัด ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น