Hong Kong Asia's World City

เทศกาลภูติผีที่หิวโหย

เทศกาลภูติผีที่หิวโหย

ตามความเชื่อของคนจีนที่มีมาแต่โบราณว่ากันว่าเดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคติเป็นช่วงเวลาที่วิญญาณผีไร้ญาติจะเดินทางมายังโลกมนุษย์ ชาวจีนจำนวนมากพยายามทำให้ภูติผีเหล่านี้พึงพอใจ ในขณะที่ก็จะทำการเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตัวเองด้วย โดยเฉพาะในวันที่ 15 ซึ่งเป็นเทศกาลยูหลันหรือเทศกาลภูติผีที่หิวโหย

จุดกำเนิดของเทศกาลนี้แตกต่างจากเทศกาลฮัลโลวีนของยุโรปเพราะเทศกาลนี้เป็นการเชื่อมโยงกับธรรมเนียมการไหว้บรรพบุรุษของชาวจีนด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวนี่จะเป็นโอกาสอันดีในการมาชมธรรมเนียมปฏิบัติที่สื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ในฮ่องกง คนจำนวนมากก่อกองไฟตามข้างถนนและเผากระดาษเงินกระดาษทอง และของไหว้อื่นๆไปให้ผีไร้ญาติรวมถึงบรรพบุรุษของตนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตหลังความตาย ยังมีการตั้งอาหารทิ้งไว้เพื่อให้บรรดาภูติผีที่หิวโหยได้กินอย่างอิ่มท้องด้วย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์หลักคือการแสดงงิ้วจีน ปกติแล้วจะจัดแสดงบนเวทีไม้ไผ่ที่สร้างขึ้นชั่วคราว และจัดขึ้นเพื่ออุทิศและแสดงความเคารพแก่เทพเจ้าทั้งหลาย 

เทศกาล Yulan Festival ในปีนี้นำเสนอการแสดงพิเศษและการแสดงพื้นบ้านขึ้นที่ Victoria Park คุณยังสามารถรับชมอุปรากรจีนได้ทั่วไปในเขตเมืองซึ่งมักจัดขึ้นบนเวทีไม้ไผ่ชั่วคราว เพื่อระดมเงินบริจาคและเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้า 

เทศกาลเซ่นไหว้ภูติผียูหลันของชุมชนแต้จิ๋วในฮ่องกง
ผู้คนราว1.2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงมีถิ่นกำเนิดมาจากเฉาโจวในมณฑลกวางตุ้งของจีน ในระหว่างเทศกาลวันสารทจีน พวกเขาจัดเทศกาลเซ่นไหว้ภูติผียูหลันตามแบบฉบับของตนเองขึ้นซึ่งกินเวลาตลอดเดือนเจ็ดทั้งเดือนตามปฏิทินจันทรคติ เทศกาลนี้จัดมานานกว่า100 ปี แล้วและได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการให้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของจีน

ในระหว่างเดือนนี้ ทั่วฮ่องกงจะเต็มไปด้วยชาวจีนแต้จิ๋วที่ต่างออกมาจับจองพื้นที่สวนสาธารณะ ตลาด พื้นที่โล่ง และบริเวณอื่นๆที่มีพื้นที่มากพอให้ได้เซ่นไหว้บรรพบุรุษและบรรดาผีไร้ญาติ เริ่มปฏิบัติด้วยการจุดธูป เผากระดาษ โปรยข้าว และมีการแสดงงิ้วและละครในสไตล์แต้จิ๋วเพื่อเป็นการให้ความบันเทิงแก่บรรดาภูติผี

ข้อมูล
วันที่:
2 ก.ย. 2020
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น