Hong Kong Asia's World City

เทศกาลของจีน

มรดกทางวัฒนธรรมของจีนที่มีอิทธิพลต่อฮ่องกงทำให้เมืองแห่งนี้ยังคงสืบทอดงานเทศกาลเก่าแก่มาได้อย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบพิธีกรรมเล็ก ๆ ในครอบครัวหรือมหกรรมตระการตาของชุมชนอันประกอบด้วยโคมไฟสว่างไสว วัดวาอารามที่เนืองแน่น การเชิดสิงโต และมังกรพ่นไฟ เทศกาลของชาวจีนก็เป็นภาพสะท้อนจิตวิญญาณของเมืองแห่งนี้ออกมาได้อย่างจัดจ้าน เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา

เดือนตามจันทรคติเทศกาลวันทางจันทราคติวันตามปฏิทินสากล
20202021
เดือนอ้าย เทศกาลตรุษจีน วันที่ 1
25
ม.ค.
12
ก.พ.
วันคล้ายวันเกิดเทพเจ้าแชกุง วันที่ 2
26
ม.ค.
13
ก.พ.
เทศกาลโคมฤดูใบไม้ผลิ วันที่ 15
8
ก.พ.
26
ก.พ.
เดือนยี่ เทศกาลฮุงชิง วันที่ 13
6
มี.ค.
25
มี.ค.
เดือนสาม เทศกาลเชงเม้ง   -
4
เม.ย.
4
เม.ย.
งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทินโห่ว วันที่ 23
15
เม.ย.
4
พ.ค.
เดือนสี่ เทศกาลซาลาเปาบนเกาะเฉิ่งเจ้า วันที่ 5 - 9
27 เม.ย.
ไปยัง
1 พ.ค.
16 - 20
พ.ค.
วันคล้ายวันประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเทพเจ้าทัมกุง วันที่ 8
30
เม.ย.
19
พ.ค.
งานฉลองวันคล้ายวันเกิดเทพเจ้าทัมกุง วันที่ 8
30
เม.ย.
19
พ.ค.
เดือนห้า เทศกาลเรือมังกร วันที่ 5
25
มิ.ย.
14
มิ.ย.
เดือนหก วันคล้ายวันเกิดเทพเจ้ากวนไท วันที่ 24
13
ส.ค.
2
ส.ค.
เดือนเจ็ด เทศกาลเซเว่น ซิสเตอร์ส วันที่ 7
25
ส.ค.
14
ส.ค.
เทศกาลภูติผีที่หิวโหย วันที่ 15
2
ก.ย.
22
ส.ค.
เดือนแปด เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง วันที่ 15
1
ต.ค.
21
ก.ย.
เทศกาลเทพเจ้าเห้งเจีย วันที่ 16
2
ต.ค.
22
ก.ย.
วันคล้ายวันเกิดขงจื้อ วันที่ 27
13
ต.ค.
3
ต.ค.
เดือนเก้า เทศกาลชงโหย่ง วันที่ 9
25
ต.ค.
14
ต.ค.
เดือนสิบเอ็ด เทศกาลทักษิณายัน   -
21
ธ.ค.
21
ธ.ค.
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น