Hong Kong Asia's World City

เทศกาลฮุงชิง

เทศกาลฮุงชิง

เทศกาลฮุงชิงตรงกับวันที่ 13 ของเดือนที่สองตามปฏิทินจันทรคติ คุณสามารถดูวันในปฏิทินสากลได้ที่นี่

เช่นเดียวกับเทพเจ้าอีกหลายๆ องค์ที่ได้รับการบูชาและฉลองวันสำคัญในฮ่องกง แรกเริ่มเดิมที ฮุงชิงเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งต่อมาถูกยกย่องให้เป็นเทพเจ้า ชายผู้ที่ได้กลายเป็นเทพเจ้าที่ไม่มีวันตายนี้คือ Hung Hei ซึ่งเป็นเจ้าเมือง Panyu ของมณฑลกว่างตุ้งในสมัยราชวงศ์ถัง (618–907)

ฮุงเป็นนักดาราศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นนักธรณีวิทยาซึ่งช่วยทำนายสภาพอากาศให้แก่ชาวประมงและพ่อค้าวานิชต่างๆ เขามักจะแสวงหาความเป็นระเบียบในโลกที่แปรปรวนนี้ ชาวจีนจึงเคารพบูชาเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ทุกวันนี้ในฮ่องกง เทศกาลฮุงชิงถือเป็นเทศกาลสำคัญของชาวประมงที่รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณต่อบุคคลผู้นี้ และจัดงานฉลองอย่างรื่นเริงเป็นพิเศษที่หมู่บ้านโบราณ Ho Sheung Heung อายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่ในเขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์

ข้อมูล
วันที่:
25 มีนาคม 2021 (เดือนยี่ วันที่ 13 ตามปฏิทินจันทรคติ)
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น