Hong Kong Asia's World City

เทศกาลเชงเม้ง

เทศกาลเชงเม้ง

เทศกาลเชงเม้งจัดขึ้นในเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติ คุณสามารถดูวันในปฏิทินสากลได้ที่นี่

ในวันอื่นๆ ส่วนใหญ่ของปี ฮวยซุ้ยในฮ่องกงจะปราศจากผู้คน แต่ในช่วงเทศกาลเชงเม้ง บริษัทขนส่งสาธารณะต่างๆต้องเพิ่มบริการขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรองรับผู้คนที่หลั่งไหลจากทุกหนทุกแห่งมายังสุสานตามแนวเชิงเขาของบรรพบุรุษที่พวกเขาเคารพ

เชงเม้ง แปลตามตัวอักษรมีความหมายว่า 'สะอาดและสดใส' และในวันนี้ชาวจีนจะพากันปัดกวาดสุสานของบรรพบุรุษ ไม่เพียงแค่การทำความสะอาดเท่านั้น เทศกาลบูชาบรรพบุรุษอันสำคัญนี้ยังกำหนดให้ครอบครัวต่างๆ ต้องถางวัชพืชที่ขึ้นตามฮวงซุ้ย ทำความสะอาดศิลาจารึกหลุมศพ และถวายอาหารและธูปเทียน

ตามประเพณีแล้ว ผู้คนจำนวนมากจะเผากระดาษเพื่อไหว้บูชาที่ฮวงซุ้ยในระหว่างเทศกาลนี้ เพื่อให้บรรพบุรุษของพวกเขาสามารถนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตหลังความตายได้ สิ่งที่นิยมนำมาเผามากที่สุดคือธนบัตรเลียนแบบ แต่ทุกวันนี้ ดูเหมือนความต้องการของผู้บริโภคในโลกมนุษย์จะข้ามไปยังโลกของผู้ล่วงลับ เพราะผู้คนในฮ่องกงเริ่มจะเผากระดาษที่สร้างจำลองสิ่งต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ตู้เย็น แอร์ และแม้แต่รถหรูหรา

ข้อมูล
วันที่:
4 เม.ย. 2021
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น