Hong Kong Asia's World City

เทศกาลซาลาเปาบนเกาะเฉิ่งเจ้า

Cheung Chau Bun Festival

เทศกาลซาลาเปาเฉิงเชาจัดขึ้นระหว่างวันที่ห้าถึงเก้าของเดือนสี่ตามปฏิทินจันทรคติ

ทุก ๆ ปีชาวเฉิงเชาจะวุ่นวายกับการทำกระดาษรูปเทพเจ้าต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องแต่งกาย การอบซาลาเปาและการสร้างหอคอยไม้ไผ่ นี่เป็นการเตรียมงานเพื่อต้อนรับผู้คนเป็นจำนวนมากที่จะมาเยี่ยมเยียนเกาะแห่งนี้ และนี่เป็นงานที่ Time.com ยกให้เป็น "เทศกาลท้องถิ่นที่แตกต่าง 10 อันดับแรก" ของโลก

งานเทศกาลนี้เริ่มต้นมาจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นที่เฉิงเชาในช่วงปลายราชวงศ์ชิง (1644-1911) ชาวเกาะจึงได้ช่วยกันสร้างแท่นบูชาหน้าวัดปักไท่และสวดอ้อนวอนให้เทพเจ้าปักไท่ขับไล่วิญญาณร้านที่เข้ามาทำร้ยชาวเกาะ นอกจากนี้ยังมีการจัดบวนพาเหรดเทพเจ้าเพื่อแห่แหนไปตามถนนแคบ ๆ ในหมู่บ้าน โรคระบาดจบลงหลังจากการจัดพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งเต๋าเหล่านี้ โดย 100 ปีต่อมางานพิธีกรรมนี้ก็ยังคงสืบสานต่อมาและกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันมีค่าของจีน

สำหรับชาวเมืองแล้ว นี่คือการสืบทอดประเพณีที่เก่าแก่ของบรรพบุรุษ ชาวเกาะมีความใกล้ชิดกันมาก คนที่ออกไปทำงานที่อื่นก็จะกลับมาร่วมกันฉลองในครั้งนี้ด้วย สำหรับผู้ที่โดยสารเรือข้ามฟากผ่านถิ่นที่เคยมีโจรสลัดมาก่อน นี่คือเทศกาลซาลาเปาเฉิงเชาที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง งานเทศกาลที่จัดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ยังประกอบไปด้วยพิธีกรรมของเต๋า การแสดงดนตรี ขบวนพาเหรด การเชิดสิงโต การตีกลองและการแย่งซาลาเปาที่สนุกสนาน

ดูกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่นี่

ข้อมูล
วันที่:
16 ไปยัง 20 พ.ค. 2021
วิธีเดินทาง
  • Take the ferry from Central Pier 5
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น