Hong Kong Asia's World City

เทศกาลวันคล้าย
วันเกิดเจ้าแม่
ทินโห่ว

Birthday of Tin Hau

วันเกิดของเจ้าแม่ทับทิมคือวันที่ 23 ของเดือนที่สามตามปฏิทินจันทรคติ

ชีวิตความเป็นอยู่ที่คุ้นเคยกับท้องทะเลของฮ่องกงทำให้เจ้าแม่ทับทิมหรือเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและเทพเจ้าของชาวประมงได้รับการนับถือและสักการะเป็นอย่างมาก ในช่วงวันเกิดของเจ้าแม่ ชาวบ้านจะไปชุมนุมกันที่วัดกว่า 70 แห่งที่สร้างไว้ให้กับเจ้าแม่เพื่อขอพรให้ปลอดภัย มั่นคงและขอให้สภาพอากาศดี หรือตกปลาได้เต็มที่ระหว่างปีถัดไป ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ทับทิมเป็นที่เลื่องลือแม้แต่ในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่คุ้นเคยแต่กับปลาในตู้และไม่เคยจับปลาด้วยตัวเองด้วยซ้ำ

ดูกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่นี่

ข้อมูล
วันที่:
4 พ.ค. 2021
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น