โบสถ์ศาสนายิว Ohel Leah

โบสถ์ศาสนายิว Ohel Leah

สามพี่น้องจากตระกูลพ่อค้าชาวอินเดียที่มีอิทธิพลอย่างตระกูลแซสซูน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างศูนย์กลางหลักของชาวยิวในฮ่องกงแห่งนี้ โบสถ์ชาวยิว Ohel Leah ตั้งชื่อตามชื่อมารดาของพวกเขา โดยมีคุณจาคอบ เอ็ดเวิร์ด และเมเยอร์ ซาสซูนเป็นผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโบสถ์แห่งนี้ในปี 1902

ตัวอาคารสร้างขึ้นในสไตล์ยิวตะวันออก โดยมีสองชั้น พร้อมด้วยระเบียงที่ชั้นบนสำหรับผู้ศรัทธาที่เป็นสตรี ในปี 1998 โบสถ์แห่งนี้ได้รับการเงินบูรณะจากองค์การยูเนสโก และปัจจุบันถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอาคารประวัติศาสตร์ชั้น 1

โบสถ์ศาสนายิว Ohel Leah อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางชุมชนชาวยิว โดยโบสถ์แห่งนี้ได้ปรับปรุงมาจากสมาพันธ์ชาวยิวสามัคคีแห่งฮ่องกงและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมสำหรับกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนชาวยิวในฮ่องกงด้วย

ชุมชนชาวยิวในฮ่องกงมีประวัตินับย้อนหลังไปถึงทศวรรษที่ 1840 และประกอบด้วยครอบครัวที่มาจากประเทศต่างๆ มากมาย

ข้อมูล
ที่อยู่:
70 Robinson Road, Central, Hong Kong Island
วิธีเดินทาง

Take the Central to Mid-Levels Escalator to Robinson Road, then walk towards Castle Road for around 10 minutes.

ดูสถานที่ใกล้เคียง

    เลือกสิ่งที่คุณต้องการดูในแผนที่:

  • สถานที่ท่องเที่ยว
  • งานกิจกรรม
  • ช้อปปิ้ง
  • อาหารเลิศรส
  • โรงแรม
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น