สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

ฮ่องกงได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าและคมนาคมของโลกมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผู้อพยพจากทั่วทุกมุมโลกไม่เพียงนำอนาคตของพวกเขามายังเมืองท่าเรือแห่งนี้เท่านั้น แต่พวกเขายังนำความเชื่อและความศรัทธาของพวกเขามาด้วย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งของพวกเขาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงและการหลอมรวมวัฒนธรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น