ความสนใจพิเศษ

การจัดแสดงรถไฟ ม้า เรือ และความบิดเบือนทางการสัมผัส พิพิธภัณฑ์บางแห่งจัดเข้าหมวดหมู่ได้ลำบากจริงๆ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการจัดแสดงและกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครใจกลางเมือง

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น